CINCI GRADE IN RELATIILE DINTRE TINERI

            

 }n turism calitatea hotelurilor este prezentat[  de clasificarea prin stele. Hotelurile de o stea sunt mai ieftine , cele de cinci stele sunt centre de excelen[. De ce nu ar fi grade de ierarhizare =i ]n relaiile dintre tineri?

O prezentare a cinci grade ]n relaiile dintre tineri este necesar[ pentru evaluarea relaiilor =i pentru dezvoltarea lor spre excelen[.

Relaiile dintre tineri sunt vitale. O ]nelegere correct[ a lor, o atitudine biblic[ fat[ de ele trebuie s[ fie interesul nostru.

 

CELE CINCI GRADE:      1.relaiile superficiale

                                                2.relaiile de deschidere

                                                3.relaiile de aprofundare

                                                4.relaiile puternice           

                                                5.relaiile maxime

 

Analogic, fiecare din aceste grade ar corespunde cu ierarhizarea pe stele ]n turism.

 

1.RELA|IILE  SUPERFICIALE.

            Baza acestor relaii este indiferena =i apatia.

Modul de a g`ndi este acesta : M[ intereseaz[ prea puin soarta ta, eu vreau s[ m[ distrez, s[ m[ simt bine , tu e=ti doar o unealt[ pentru mine , m`ine iau alta.

Pot fi =i relaii superficiale protocolare, ne salut[m, discut[m despre vreme dar nu avem nici interesul, nici curajul de a  merge mai   departe. 

  

2.RELA|IILE DE DESCHIDERE.

            Baza acestor relaii este curajul pentru deschidere.

Este o deschidere a interesului, a sufletului, a timpului, a valorilor materiale. In Luca 10:25 -37, ]n pilda samariteanului milostiv vedem un model de deschidere. Modul de a g`ndi ]n aceast[ relaie este g`ndul d[ruirii : Ce pot s[ dau, cum pot s[ aduc bucurie, cum pot face viaa mai frumoas[ pentru aceast[ persoan[. }n 2Petru 1:7 o int[ este iubirea de oameni. M[ deschid fiindc[ sunt chemat s[ iubesc oamenii. Este mai ferice s[ dai dec`t s[ prime=ti spune Domnul Isus (Fapte 20:35 ).

 

3.RELA|IILE DE APROFUNDARE.

            Baza acestor relaii este statornicia, fidelitatea =i profunzimea.

La mulimea de oferte cu care sunt bombardai tinerii ]n domeniul relaiilor, cei care doresc relaii de aprofundare ]nva[ s[ zic[ nu la multe oferte.

Cultivarea unei relaii cost[. Preul este ]n 1Corinteni13: aprofundarea tr[s[turilor iubirii. Prima este ]ndelunga r[bdare. A doua este plin[tatea de bun[tate. Sunt 15 tr[s[turi ale iubirii care trebuie aprofundate ]n acest tip de relaii.

 

4.RELA|IILE PUTERNICE.

            Baza acestor relaii este ]ncrederea, promovarea unor valori identice =i sudarea inimilor. Hristos a promovat cu unele persoane acest tip de relaii.

Ioan 11:5 consemneaz[ c[  Isus iubea pe Marta, =i pe sora ei, =i pe Laz[r.

Valoarea relaiilor cristice nu se centreaz[ ]n iubirea de oameni perfeci. De=i Isus iubea pe Marta, ]n capitolul 11 din Ioan observ[m modul de a g`ndi al Martei, o g`ndire cu prioritai trec[toare, nu ve=nice. Iubirea lui Isus, accentul pus de EL pe relaii puternice, a remodelat g`ndirea Martei.

}ntr-o lume umanist[, secular[, atee, relaiile puternice reprezint[ un front de rezisten[, de biruint[, de ridicare a celui c[zut, dezorientat.

Cel ce sufer[, are drept la mila prietenului, chiar dac[ p[r[se=te frica de cel Atotputernic (Iov 6:14 ). Iov a avut relaii puternice cu prietenii lui =i i-a adus la linia Celui Atotputernic (Iov42).

Relaiile puternice sunt cristice. Domnia Lui este stindardul acestor prietenii. Iubirea este climatul permanent ]n care se dezvolt[. }n caz de e=ec ]n via[ astfel de prieteni sunt o comoar[ . }i salveaz[ viaa.

5. RELA|II MAXIME

            Baza acestor relaii este mistuirea pentru cel[lalt, focul nestins pentru viaa celuilalt chiar dac[ se pl[te=te pentru aceasta un pre maxim : viaa ta. Domnul Isus afirma : Nu este mai mare dragoste dec`t s[-=i dea cineva viaa pentru prietenii s[I (Ioan15:13). Rodul acestor relaii maxime este remarcabil. Aici este culmea relaiilor cristice. Omul ]ntelept, t`n[rul ]nelept al secolului 21 va ]nvesti ]n relaii. Nu te mulumi doar cu relaii superficiale. DEZVOLT{ relaii de deschidere, relaii de aprofundare, relaii puternice =i relaii maxime. Caut[ aceste relaii. Pl[te=te preul. Nu sunt pe gratis. E=ti gata s[ pl[te=ti preul?  Nu exist[ discount.  Nu sunt reduceri. Dac[ nu =tii cum s-o faci, uit[-te int[ la Domnul relaiilor, la Isus.

                                                                                    Prof. Iuliu Centea

 

 

This entry was posted in Articole and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *